Vi bor för att leva

Författare
(Sven Fagerberg ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Almqvist & Wiksell international (distr., Spångberg 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 253 sidor. ill. 24 cm