Vi byggde Göteborg

Författare
Torsten Hansson
(Torsten Hansson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjalmarson & Högberg, BTJ 1998 Sverige, Stockholm, Lund 159 sidor. ill. 24 cm