Vi har delat på 10 miljoner - försöksverksamhet gällande arbete och meningsfull sysselsättning för yngre människor med funktionshinder : en kort presentation av de 34 projekt som erhållit bidrag t o m juli 1990

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr. 1991 Sverige, Stockholm 46 sidor.