Vi lever våra spel - brev från Oslo till Amherst, Massachusetts

Författare
Lars Andersson
(Lars Andersson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bromberg 1991 Sverige, Stockholm, Storbritannien 253 sidor. 18 cm
PAN/Norstedt, Rahm 1980 Sverige, Stockholm, Lund 302 sidor. 19 cm
Zinderman 1976 Sverige, Göteborg 346 sidor. 23 cm 91-528-0155-1