Vi och våra dagar - en lyrisk tänkebok

Författare
Axel Fredenholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1948 Sverige, Stockholm 268 sidor.