Vi reste till USA - ABF:s studieresa till USA 6/10-5/11 1963

Författare
Yngve Tidman
(Minnesbok sammanställd Yngve Tidman, Algot Larsson, Helge Löfdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Sverige, Malmö 96 sidor. ill.