Vi textar kursiv blockstil - grundskolans 7:e årskurs

Författare
Allan Nilsson
(Allan Nilsson, Orvar Rikardson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1977 Sverige, Stockholm 16 sidor. : ill. 30 cm 91-24-27063-6
Skrivrit 1969 Sverige, Stockholm 16 sidor. : ill.
Skrivrit, Skrivrit 1965 Sverige, Stockholm, Gävle 16 sidor.