Vi utvecklar vår organisation

Författare
Lärarförbundet
(Manus: Lärarförbundet omslag och illustrationer: Gull-Britt Nicklasson foto: Rolf Nodén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb., Sjuhäradsbygden 1993 Sverige, Stockholm, Borås 112 sidor. ill. 24 cm