Vi var tretten i klassen

Författare
Maria Lang
(Maria Lang på dansk ved Grete Juel Jørgensen)
Genre
Roman
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wøldike 1974 Danmark, København 190 sidor. 22 cm 87-7233-919-5, 87-7233-923-3