Vi var tretten i klassen

Författare
Maria Lang
(Maria Lang overs. av Gerd Hoff)
Genre
Roman
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dreyer 1976 Norge, Oslo 199 sidor. 19 cm 82-09-01345-9