Vi vittna om väckelse - Vi vänta på väckelse : Fakta, uttalanden och vittnesbörd om Youth for Christ-rörelsen sammanställda, red. och kommenterade

Författare
Arvid Svärd
(Arvid Svärd, utg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De ungas förl. 1946 Sverige, Stockholm 32s