Via Gothenburg - om packet-posten England-Göteborg 1803-1842 vilken tidvis även befordrade Finsk, Norsk och Rysk post

Författare
D. A. Dromberg
(D.A. Dromberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands filatelistförbund 1990 Finland, Lahti 76 sidor. 951-95522-5-1