Via Tiburtina - space, movement and artefacts in the urban landscape

Författare
(Edited by Hans Bjur and Barbro Santillo Frizell.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska institutet i Rom 2009 Sverige, Stockholm 239 sidor. ill. 28 cm 978-91-7042-177-8