Vibrational spectroscopy of molecules on surfaces

Författare
(Edited by John T. Yates, Jr. and Theodore E. Madey)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Plenum cop. 1987 USA, New York xvi, 468 sidor. : ill., diagr. 0-306-42505-X