Vicke & Thalia - Viktor Andréns teaterplafonder i kontextuell belysning

Författare
Nils Forsgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet 2000 Sverige, Stockholm 57 sidor