Victor Hugo

Författare
Florence Naugrette
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ides et Calendes Editions 2016 Schweiz, Lausanne 116 sidor. 978-2-8258-0268-7, 2-8258-0268-9