Victor Sjöström - hans liv och verk = Victor Sjöström : his life and work

Författare
Bengt Forslund
(Bengt Forslund.)
Genre
Bok, theses, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 421 sidor., [24] pl.-bl. ill. 22 cm