Victor de Laprade - L'homme. Son oeuvre poétique.Portr.

Författare
Pierre Séchaud
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934 Frankrike, Paris