Vid Per Fredrik Georg Garströms graf den 14 januari 1894

Författare
Edvard Evers
Genre
Likpredikningar-1890-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1894 Sverige, Norrköping