Vid capitainen Magnus Elliots jordfästning den 12 augusti 1838

Författare
Abraham Zacharias Pettersson
(Af A. Z. Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1838 Sverige, Stockholm 8 sidor.