Vid fru M. Flodins jordfästning i Örebro kyrka 10/11 1893

Författare
Karl Erik Edlund
(Af K. E. E-d)
Genre
Likpredikningar-1890-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Sverige, Örebro