Vid gränsen - Roman

Författare
Laura Fitinghoff
(Eli Heiki)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1906 Sverige, Stockholm (4), 259 sidor.
1906 Sverige, Stockholm 258 sidor.