Vid konungens troman, kammarherren, banco-commissarien, riddaren af k. nordstjerne-orden, högvälborne herr grefve Fredric Snoilskys jordfästning den 30 april 1842

Författare
Abraham Zacharias Pettersson
Genre
Likpredikningar-1840-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1842 Sverige, Stockholm