Vid konungens troman, kanslirådet och riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, herr Gustaf Ad. Bruncronas jordfästning i S:t Jakobs kyrka den 8 febr. 1855

Författare
Casper Tham
(C. W. V. Th.)
Genre
Likpredikningar-1850-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Sverige, Stockholm 15 sidor.