Vid landshöfding P. A. Bergströms jordfästning i Örebro kyrka den 28 augusti 1893

Författare
Karl Erik Edlund
Genre
Likpredikningar-1890-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Sverige, Örebro