Vid regnbågens slut

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2015 Sverige 255 sidor. 19 cm 978-91-640-8026-4
Silk cop. 2007 Sverige, Stockholm 220 sidor. 19 cm 978-91-640-4484-6