Vid skogens slut

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntryck, Mediaprint 1998 Sverige, Sunnemo, Uddevalla 128 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm