Vidgade sinnen - en antologi

Författare
(Redigerad av Lars Gustaf Andersson & Elisabeth Mansén.)
Genre
Essäer, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Doxa 2003 Sverige, Nora, Lettland 270 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 17 cm