Vidgat utbud

Författare
Leif Pettersson
(Ms: Leif Pettersson teckningar: Gunna Grähs foto: Ove Ivarssen ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan på uppdrag av Landsorganisationen i Sverige 1985 Sverige, Stockholm 103 sidor. : ill. 25 cm 91-574-1222-7