Vidkun Quisling, En fører for fall

Författare
Hans Fredrik Dahl
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1992 Norge, Oslo 746 sidor., [64] pl.-s. (vissa i färg)