Vie nouvelle après la retraite

Författare
Yngve Tidman
(Yngve Tidman, Tullia von Sydow, Sven Thiberg.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institut suédois Svenska institutet 1969 Sverige, Stockholm 34 sidor. ill.