Viestintäkasvatuksesta viestintäopetukseen - Viestintäkulttuuritoimikunnan III mietintö = Från kommunikationsfostran till medieundervisning : Mediekulturkommissionens III betänkande

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Finland, Helsinki 156 sidor. 951-47-3459-9