Vigsel eller fri samlevnad - Bibeln ger klart besked

Författare
Olof Djurfeldt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia, Seelig, Bohusläns graf. 1973 Sverige, Bromma, Solna, Uddevalla 80 sidor.