Vikingarnas egna ord

I Skandinavien finns ett flertal inskriptioner som går att härleda till vikingatiden. I runorna kan man utläsa vad dåtidens nordbor ansåg viktigt att förmedla till eftervärlden. I Vikingarnas egna ord, utgiven av Historiska Media, tyder författaren Lars Magnar Enoksen runorna för att utifrån dem illustrera vikingarnas syn på tillvaron och det samhälle de levde i. För att ge en tydlig bild inleds boken med en historisk introduktion till vikingatiden.

Författare
Lars Magnar Enoksen
(Lars Magnar Enoksen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska Media, (Books on Demand GmbH 2017 Sverige, Lund 255 sidor. ill. 22.5 cm 978-91-7593-075-6
Historiska media 2014 Sverige 978-91-7545-130-5
Historiska media 2003 Sverige, Lund, Lettland 255 sidor. ill. 24 cm