Vikingarnas stridskonst

Lars Magnar Enoksen har i många år ägnat sig åt att studera vikingarnas stridskonst i alla tänkbara historiska källor. Detta har resulterat i denna bok som är en pedagogisk dokumentation av de huvuddrag och särdrag som kännetecknade vikingarnas stridskonst.

ett eldorado för läsaren som inte nöjer sig med hur vikingarnas stred utan vill veta varför de blev så framgångsrika (Populär arkeologi)

Författare
Lars Magnar Enoksen
(Lars Magnar Enoksen teckningar: Lars Magnar Enoksen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media, Publit distributör, Publit, Holmberg 2014 Sverige, Lund, Stockholm, Stockholm, Malmö 390 sidor. ill. 23 cm 978-91-7593-061-9
Historiska media 2014 Sverige 978-91-85377-68-8
Historiska media, Svenska tryckcentralen 2005 Sverige, Lund, Avesta 391 sidor. ill. 18 cm
Historiska media, Scandbook 2004 Sverige, Lund, Falun 391 sidor. ill. 24 cm