Vikingatiden - mytologi och verklighet

Författare
Nils-Eric Hennix
(Nils-Eric Hennix & Lennart Denne illustrationer: Tom Olsson ....)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valkyria, Kristianstads boktr. 1994 Sverige, Malmö, Kristianstad 215 sidor. ill. 25 cm