Vikt och värde - arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder : 1: Helgö, 2: Birka

Författare
Ola Kyhlberg
(Ola Kyhlberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademilitt., Printers house 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm iv, 329 sidor. diagr., ill., tab. 25 cm