Vikt- och fuktighetsvariationer hos björk under olika årstider

Författare
Olov Peterson
(Olov Peterson och Torolf Winqvist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige, Stockholm 20 sidor.