Vilda Vestern - berättelser om lifvet i Vestern

Författare
(Af E. von Barfuss ... öfvers. af E. G. illustr. af E. Åberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svithiod 1900 Sverige, Stockholm 104 120 119 132 95 117 106 130 sidor. : ill.