Vilda växter i Norden Bd 1, Polypodiaceae - Myricaceae

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1956 Sverige, Stockholm 454 sidor., 232 pl.-s.
Natur och kultur 1947 Sverige, Stockholm 447 sidor.