Vilda växter i Norden Bd 5, Mossor, lavar, svampar, alger

Författare
(John Axel Nannfeldt och G. Einar Du Rietz.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1952 Sverige, Stockholm 450 sidor.