Vilda växter i Norden

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1956-1958 Sverige, Stockholm 4 vol.
Natur och kultur 1947-1952 Sverige, Stockholm 5 vol.