Vildmarkslif - Nya skogs- och jakthistorier

Författare
Gustaf Schröder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1914 Sverige, Stockholm 168 sidor.
Åhlén & Åkerlund 1909 Sverige, Göteborg 171 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan