Vilhelm Moberg, barnet och barndomen - tankar och citat om dikt och verklighet

Författare
Lena Peterson Engseth
(Lena Peterson Engseth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bildningsnämnden, Emmaboda kommun 2009 Sverige, Emmaboda 47 sidor. ill.