Vilhelm Moberg, filmen och televisionen - fakta och kommentarer : brevväxlingar och debattinlägg

Författare
Bengt Forslund
(Bengt Forslund.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, TA-tr. 1998 Sverige, Stockholm, Bjärnum 179 sidor., [16] pl.-s. 22 cm