Vilhelm Moberg i fejd med hembygden - en spännande brevväxling

Författare
Vilhelm Moberg
(Ingrid Nettervik, red.)
Genre
Brev
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vilhelm Moberg-sällskapet, Föreningsservice 2008 Sverige, Växjö, Växjö 56 sidor. ill. 21 cm. 978-91-976736-1-7