Vilhelm Moberg och kvinnorna - tankar och citat om dikt och verklighet

Författare
Lena Peterson Engseth
(Text: Lena Peterson utgiven av Emmaboda bibliotek, Fritids- och kulturnämnden.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emmaboda bibl., Fritids- och kulturnämnden, Åkesson 1996 Sverige, Emmaboda, Emmaboda 37 sidor. ill. 15 x 21 cm