Vilhelm Moberg, släkten och släktet - tankar och citat om dikt och verklighet

Författare
Lena Peterson Engseth
(Text: Lena Peterson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emmaboda bibliotek, Fritids- och kulturnämnden, Åkesson 1998 Sverige, Emmaboda, Emmaboda 49 sidor. 15 x 21 cm