Vilhelm Moberg

Författare
Gunnar Eidevall
(Gunnar Eidevall translation by Victor Kayfetz.)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Institute (Svenska institutet, Btj 1996 Sverige, Stockholm, Lund 32 sidor. ill. 19 cm
Swedish Institute (Svenska institutet) (SI, Tryckkontakt 1988 Sverige, Stockholm, Uppsala 24 sidor. ill. 21 cm