Vilhelm Moberg - samhällskritik 1950-1960

Författare
Marie Sundström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige, Borås 13 sidor.